قدیمی 13-04-2010, 07:40 PM   #1
(کاربر حرفه ای)
 
mehdi آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Oct 2009
محل سکونت: تهران
نوشته ها: 203   (نمایش پست ها)
تشکر: 3
39 بار در 32 پست از ایشان تشکر شده است
mehdi به Yahoo ارسال پیام
Neutral  +2 score     
58 63 کتاب برای برنامه نویسی بازی و گرافیک (اکثرا مرجع )Introduction to 3D Game Programming With DirectX 9
| PDF | 4.2 MB | 421 pages | Author: Frank D. Luna | Year: 2003 |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

DirectX 9 Graphics- The Definitive Guide to Direct 3D
| PDF | 2.2 MB | 368 pages |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Game Institute: Graphics Programming with DirectX 9 - Module I
| PDF | 15.2 MB | 1060 pages |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Game Institute: Graphics Programming with DirectX 9 - Module II
| PDF | 43.5 MB | 2420 pages |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

C++ Advanced 3D Game Programming with DirectX 9.0
| PDF (converted CHM) | 11.9 MB | 525 pages | Author: Peter Walsh | Year: 2003 |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Real-Time Rendering Tricks and Techniques in DirectX
| PDF | 5.9 MB | 764 pages |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Real-Time 3D Terrain Engines Using C++ and DirectX
| PDF | 4.9 MB | 358 pages | Author: Greg Snook | Year: 2003 |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Focus on 3D Models
| PDF | 10.5 MB | 231 pages | Author: Evan Pipho | Year: 2003 |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Focus on Curves and Surfaces
| CHM | 2.5 MB | 255 pages | Author: Kelly Dempski | Year: 2003 |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]
| CHM | 6.8 MB | 532 pages | Year: 2004 |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

DirectX 9 Programmable Graphics Pipeline
| PDF | 23.3 MB | 458 pages |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Advanced Animation and Rendering Techniques
| PDF | 31.3 MB | 496 pages | Authors: Alan Watt & Mark Watt | Year: 1993 |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Strategy Game Programming With DirectX 9.0
| CHM | 12.2 MB | 538 pages | Author: Todd Barron | Year: 2003 |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Managed DirectX® 9 Kick Start: Graphics and Game Programming
| CHM | 1.3MB | 432 pages |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

.Net Game Programming with DX9
| PDF | 6.9 MB | 696 pages | Year: 2003 |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]
| PDF | 4.9 MB | 542 pages | Author: Chad Carter | Year: 2008 |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Professional XNA Game Programming: For Xbox 360 and Windows
| CHM | 26.5 MB | 504 pages | Author: Benjamin Nitschke | Year: 2007 |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Shaders for Game Programming and Artists
| PDF | 7.6 MB | 513 pages | Author: Sebastien St-Laurent | Year: 2004 |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Learn Vertex and Pixel Shader Programming with DirectX 9
| PDF | 7.7 MB | 305 pages |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Real-Time Shader Programming
| CHM | 11.2 MB | 377 pages |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Advanced Lighting and Materials with Shaders
| PDF | 4.4 MB | 361 pages |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

ShaderX2 - Shader Programming - Tips and Tricks with DirectX 9
| PDF | 11 MB | 729 pages | Author: Wolfgang F. Engel | Year: 2004 |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

ShaderX3: Advanced Rendering with DirectX and OpenGL
| PDF | 27.7 MB | 616 pages |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Game Programming Gems
| PDF | 44.1 MB | 603 pages | Author: Mark Deloura | Year: 2000 |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Game Programming Gems 2
| PDF | 14 MB | 551 pages | Author: Mark Deloura | Year: 2001 |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Game Programming Gems 3
| PDF | 10 MB | 618 pages | Author: Dante Treglia | Year: 2002 |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Game Programming Gems 4
| PDF | 30 MB | 635 pages | Author: Andrew Kirmse | Year: 2004 |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Game Programming Gems 6
| PDF | 28 MB | 603 pages | Author: Mike Dickheiser | Year: 2006 |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Beginning Game Level Design
| PDF | 4 MB | 252 pages | Authors: John Feil, Marc Scattergood | Year: 2005 |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Game Design, Second Edition
| PDF | 5.2 MB | 377 pages |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Game Programming Golden Rules
| PDF | 41.3 MB | 338 pages |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Andrew Rollings and Ernest Adams on Game Design
| CHM | 8.5 MB | 648 pages |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Chris Crawford on Game Design
| CHM | 2.2 MB | 496 pages | Year: 2003 |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Core Techniques and Algorithms in Game Programming
| CHM | 4.5 MB | 888 pages |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

3D Game Engine Design
| PDF | 69.8 MB | 596 pages | Author: David Eberly |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

3D Game Engine Programming
| PDF | 6 MB | 897 pages | Authors: Stefan Zerbst, Oliver Duvel | Year: 2004 |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

AI Game Engine Programming
| PDF | 64.4 MB | 623 pages | Author: Brian Schwab | Year: 2004 |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Game Interface Design
| PDF | 4.2MB | 233 pages |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

DirectX® 9 User Interfaces: Design and Implementation
| PDF | 3.3 MB | 377 pages | Author: Alan Thorn | Year: 2004 |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Game Design Workshop: Designing, Prototyping, and Playtesting Games
| CHM | 29 MB | 460 pages | Authors: Tracy Fullerton, Christopher Swain, Steven Hoffman | Year: 2004 |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Game Coding Complete
| CHM | 13.2 MB | 608 pages | Author: Mike McShaffry | Year: 2003 |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Software Engineering and Computer Games
| CHM | 4.1 MB | 544 pages | Author: Rudy Rucker | Year: 2002 |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Software Engineering for Game Developers
| PDF | 20.7 MB | 890 pages | Author: John P. Flynt | Year: 2005 |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Essential Mathematics for Games and Interactive Applications
| PDF | 10 MB | 709 pages | Author: James M. Van Verth, Lars M. Bishop | Year: 2004 |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Computer Graphics and Geometric Modeling - Implementation and Algorithms
| PDF | 7 MB | 920 pages | Author: Max K. Agoston | Year: 2005 |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Computer Graphics and Geometric Modeling - Mathematics
| PDF | 3.7 MB | 971 pages | Author: Max K. Agoston | Year: 2005 |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

3D Math Primer For Graphics And Game Development
| PDF | 18.6 MB | 449 pages | Authors: Fletcher Dunn, Ian Parberry | Year: 2002 |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Mathematics for Game Developers
| PDF | 11.1 MB | 649 pages | Author: Christopher Tremblay | Year: 2004 |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics
| PDF | 12.2 MB | 570 pages | Author: Eric Lengyel | Year: 2004 |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Transformations and Projections in Computer Graphics
| PDF | 2.8 MB | 283 pages | Author: David Salomon | Year: 2006 |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Physics for Game Developers
| PDF | 3.9 MB | 350 pages | Author: David Bourg | Year: 2002 |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Game Physics Engine Development
| PDF | 3.2 MB | 481 pages | Author: Ian Millington | Year: 2007 |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Vector Analysis for Computer Graphics
| PDF | 3 MB | 259 pages | Author: John Vince | Year: 2007 |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Collision Detection in Interactive 3D Environments
| PDF | 10.7 MB | 299 pages |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Data Structure For Game Programmers
| PDF | 11.4 MB | 978 pages | Author: Ron Penton | Year: 2003 |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Game Scripting Mastery
| PDF | 20.7 MB | 1273 pages | Author: Alex Varanese | Year: 2003 |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Multiplayer Game Programming
| PDF | 3.8 MB | 577 pages | Author: Andrew Mulholland, Teijo Hakala | Year: 2004 |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

OpenGL Game Development
| PDF | 6 MB | 497 pages |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Advanced Graphics Programming Using OpenGL
| PDF | 4.3 MB | 673 pages | Authors: Tom McReynolds, David Blythe | Year: 2005 |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

OpenGL® Shading Language, Second Edition
| CHM | 2.8 MB | 800 pages |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

GPU-Based Interactive Visualization Techniques
| PDF | 7.1 MB | 317 pages | Year: 2006 |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

3D Lighting: History, Concepts, and Techniques
| PDF | 7.8 MB | 511 pages | Author: Arnold Gallardo | Year: 2001 |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

Sams Teach Y. Game Programming in 24h
| CHM | 3 MB | 512 pages |

[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]

password: forumw.org


mehdi آنلاین نیست.  
Share on Facebook
پاسخ با نقل قول
3 کاربر برای این پست سودمند از mehdi عزیز تشکر کرده اند:
2sib (05-12-2011), sayyed-ahmad (12-02-2011), vampire (28-04-2010)
قدیمی 20-10-2010, 01:00 AM   #2
(کاربر تازه وارد)
 
تاریخ عضویت: Oct 2010
محل سکونت: shiraz
نوشته ها: 1   (نمایش پست ها)
تشکر: 0
0 بار در 0 پست از ایشان تشکر شده است
Not Ranked  0 score     
پیش فرض

salam pas ko password
ehssan آنلاین نیست.  
Share on Facebook
پاسخ با نقل قول
قدیمی 20-10-2010, 04:12 AM   #3
(کاربر فعال)
 
hooman آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Apr 2010
نوشته ها: 53   (نمایش پست ها)
تشکر: 3
1 بار در ا پست از ایشان تشکر شده است.
Not Ranked  0 score     
Confused پسورد

نقل قول:
نوشته اصلی توسط ehssan نمایش پست ها
salam pas ko password
سلام.
پسورد : forumw.org
اینو تست کردی؟ همون پایین نوشته بود
hooman آنلاین نیست.  
Share on Facebook
پاسخ با نقل قول
قدیمی 12-02-2011, 12:29 PM   #4
(کاربر تازه وارد)
 
تاریخ عضویت: Feb 2011
محل سکونت: تهران
نوشته ها: 1   (نمایش پست ها)
تشکر: 2
1 بار در ا پست از ایشان تشکر شده است.
Not Ranked  0 score     
پیش فرض

سلام
از تاپيك بسيار مفيدتون ممنونم ؛ تعجب مي كنم كه چه طور از اين اين تاپيك استقبال نشده ... من كه خيلي استفاده كردم و علاوه بر خودم به دوسانم هم معرفي كردم و دارن استفاده مي كنن.
براي كساني كه به بازي سازي به صورت فعاليت حرفه اي در زمينه هاي برنامه نويسي ، طراحي و گرافيك علاقه دارن منابع بسيار خوبي در اين تاپيك قرار داره.
موفق و سلامت باشيد
sayyed-ahmad آنلاین نیست.  
Share on Facebook
پاسخ با نقل قول
یک کاربر برای این پست سودمند از sayyed-ahmad عزیز تشکر کرده اند:
mehdi (13-02-2011)
قدیمی 13-02-2011, 02:01 PM   #5
(کاربر حرفه ای)
 
mehdi آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Oct 2009
محل سکونت: تهران
نوشته ها: 203   (نمایش پست ها)
تشکر: 3
39 بار در 32 پست از ایشان تشکر شده است
mehdi به Yahoo ارسال پیام
Not Ranked  0 score     
پیش فرض کتاب های بازی

نقل قول:
نوشته اصلی توسط sayyed-ahmad نمایش پست ها
سلام
از تاپيك بسيار مفيدتون ممنونم ؛ تعجب مي كنم كه چه طور از اين اين تاپيك استقبال نشده ... من كه خيلي استفاده كردم و علاوه بر خودم به دوسانم هم معرفي كردم و دارن استفاده مي كنن.
براي كساني كه به بازي سازي به صورت فعاليت حرفه اي در زمينه هاي برنامه نويسي ، طراحي و گرافيك علاقه دارن منابع بسيار خوبي در اين تاپيك قرار داره.
موفق و سلامت باشيد
سلام. خواهش میکنم. امیدوارم که کتاب ها مفید باشن و مورد استفادتون قرار بگیره.
mehdi آنلاین نیست.  
Share on Facebook
پاسخ با نقل قول
یک کاربر برای این پست سودمند از mehdi عزیز تشکر کرده اند:
sayyed-ahmad (20-02-2011)
پاسخ

برچسب ها
Download programming book, games programming, مرجع بازی ها, ّرنامه نویسی بازی, کتاب های مرجع, کتاب های بازی, کتاب های برنامه نویسی بازی, کتاب هاب برنامه نویسی, دانلود کتاب, دانلود کتاب برنامه نویسی


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code هست فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کد HTML غیر فعال است
Trackbacks are فعال
Pingbacks are فعال
Refbacks are فعال


Aircrafts    Cooking    Friends    Politics    Do It Yourself    Baby Accessories    Deadly Animals    Health    illegal drugs    Mobile    Wellness    I think wow    Dislike    Asia    Best Quotes


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است