بازیهای کامپیوتری و ویدئویی (معرفی، دانلود، راهنما، هک و کرک)؛

بازیهای کامپیوتری و ویدئویی (معرفی، دانلود، راهنما، هک و کرک)؛ (/)
-   کامپیوترهای شخصی (PC) (http://games.harferooz.com/forum134.html)
-   -   رمز هاي جي تي اي 5 (http://games.harferooz.com/thread269.html)

mehdi 12-04-2010 05:54 PM

رمز هاي جي تي اي 5
 
[ تنها کاربران ثبت نام شده قادر به دیدن لینک ها می باشند. ثبت نام در سایت بسیار آسان و سریع می باشد. لطفاً برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید ]HESOYAM مبلغ 250000 پول و کامل شدن خون و ضد زربه و درست شدن وسيله شما
LXGIWYL مجموعه تفنگ 1

KJKSZPJ مجموعه تفنگ 2
UZUMYMW مجموعه تفنگ 3

JYSDSOD بدنساز
BTCDBCB چاق شدن
KVGYZQK لاغر شدن
CVWKXAM اکسيژن نامحدود
SZCMAWO خود کشي
ASNAEB کم شدن ستاره
OSRBLHH دو ستاره شدن
LJSPQK شش ستاره شدن
BEKKNQV تبديل شدن به بتمن
AUIFRVQS هواي باراني
ICIKPYH شب ابري
ALNSFMZO هواي صاف
CFVFGMJ هواي طوفاني
CWJXUOC هواي مه آلود

OFVIAC عصر
XJVSNAJ نيمه شب
PRIEBJ هواي گرم
HELLOLADIES حداکثر جاذبه دختر ها
EHIBXQS جذب دختر
OGXSDAG حداکثر احترام
SPEEDITUP زياد شدن سرعت بازي
BUFFMEUP حداکثر نيروي عضله
FLYINGFISH پرواز قايق ها
NATURALTALENT حداکثر مهارت ماشين
GHOSTTOWN ترافيک کمتر

OHDUDE هلي کوپتر جنگي
AMOMHRER 18 چرخ
EEGCYXT لودر
KGGGDKP قايق

KRIJEBR ماشين ويژه 1
CQZIJMB ماشين ويژه 2
PDNEJOH ماشين مسابقه 1

VPJTQWV ماشين مسابقه 2

UBHYZHQ ماشين حمل زباله
AIWPRTON تانک
AQTBCODX ماشين نعش کش

RZHSUEW ماشين گلف

JQNTDMH پاترل معمولي
AGBDLCID پاترل لاستيک پهن
AKJJYGLC موتور چهار چرخ
JUMPJET جت جنگي

URKQSRK جت

FULLCLIP اسلحه نا محدود
BAGUVIX سلامتي نا محدود
AIYPWZQP چتر نجات

YECGAA کپسول پرواز

CPKTNWT منفجر شدن ماشين ها

IOWDLAC تمام ماشين ها سياه شوند
LLQPFBN تمام ماشين ها صورتي شوند

SPEEDFREAK تمام ماشين ها نيتروژن دار شوند

NINJATOWN به جاي مردم نينجا باشد

BIFBUZZ کانگستر ها خيابان ها را کنترل کنند
PROFESSIONALKILLER حداکثر توانايي در اسلحه ها

XICWMD فقط چرخ ماشين ها پيدا باشد

mehdi 12-04-2010 05:56 PM

GTA 5 (SanAndreas) CHEATS
 
رمز هاي بازي: gta 5Get Full Armor, Full Health & $250.000:
HESOYAMGet Weapons:
LXGIWYLGet Weapons:
KJKSZPJGet Weapons:
UZUMYMWFull Ammo:
WANRLTWHitman Weapon Skill:
NCSGDAGMaximum Vehicle Skill:
VQIMAHAMaximum Muscles:
JYSDSODMaximum Body Fat:
BTCDBCBMinimum Muscles and Body Fat:
KVGYZQKMaximum Respect:
OGXSDAGMaximum Sex Appeal:
EHIBXQS1Maximum Lung Capacity:
CVWKXAMCommit Suicide:
SZCMAWONever Get Hungry:
AEDUWNVSlow Motion:
LIYOAAYFast Motion:
PPGWJHTFaster Gameplay:
PPGWJHTLower Wanted Level:
ASNAEBRaise Wanted Level:
OSRBLHHSix Star Wanted Level:
LJSPQKNo Cops:
AEZAKMIGet Gimp Suit and Attract Prostitutes:
BEKKNQVWeapon Aiming while Driving:
OUIQDMWReqruit Anyone (with 9mm):
SJMAHPEReqruit Anyone (with Rockets):
ZSOXFSQ
Crazy Pedestrians:
AJLOJYQYPedestrians hate you:
BGLUAWMLPedestrians have weapons:
FOOOXFTElvis Pedestrians:
ASBHGRBNormal Weather:
AFZLLQLLRainy Weather:
AUIFRVQSSunny Weather:
ICIKPYHOvercast Weather:
ALNSFMZOFoggy Weather:
CFVFGMJSand Storm:
CWJXUOCOrange Sky and time stopped at 21.00:
OFVIACNightand time stopped at 00.00:
XJVSNAJSpawn Parachute:
AIYPWZQPSpawn the Stretch:
KRIJEBRSpawn the Rancher:
JQNTDMHSpawn the Bloodring Banger:
CQZIJMBSpawn the Hotring Racer 1:
PDNEJOHSpawn the Hotring Racer 2:
VPJTQWVSpawn the Trashmaster:
UBHYZHQSpawn the Rhino:
AIWPRTONSpawn the Romero Hearse:
AQTBCODXSpawn the Caddy (golf cart):
RZHSUEWSpawn the Jet Pack:
YECGAASpawn the Monster Truck:
AGBDLCIDSpawn the Quadbike:
AKJJYGLCSpawn the Hydra:
JUMPJETSpawn the Stunt Plane:
URKQSRKSpawn the Hovercraft:
KGGGDKPSpawn the Dozer:
EEGCYXTSpawn the Hunter:
OHDUDESpawn the Tanker:
AMOMHRERExplode All Cars:
CPKTNWTTurn Cars Black:
IOWDLACTurn Cars Pink:
LLQPFBNJump higher:
LFGMHALIncreased bunny hop with the BMX:
JHJOECWAggressive Traffic:
YLTEICZImprove Car Handling:
PGGOMOYInvisible Cars:
XICWMDAlways Green Traffic Lights:
ZEIIVGSports Cars Traffic:
GUSNHDEReduced Traffic:
THGLOJTaxi Upgrade:
VKYPQCFBeach Party Mode:
CIKGCGXYakuza Mode:
IOJUFZNClown Mode:
PRIEBJCars Float Away When Hit:
BSXSGGCFlying Cars:
RIPAZHAFlying Boats:
AFSNMSMWInvisible Cars:
XICWMD


اکنون ساعت 09:59 AM برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +3.5 می باشد.

Powered by vBulletin Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.


Free Persian Language By Harfe rooz Ver 3.0